Algemene voorwaarden:

 

SCOPE

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op contracten voor de verhuur van hotelkamers voor accommodatie en alle diensten die in dit kader voor de klant voor andere diensten van het hotel (Hotel Accommodatie Contract). De term "hotelaccommodatiecontract" omvat en vervangt de volgende voorwaarden: accommodatie, gastenverblijf, hotel, hotelcontract.

1.2 De onderhuur of re-verhuur van de kamers en het gebruik ervan voor andere doeleinden dan de accommodatie betreft, is de voorafgaande toestemming van het hotel schriftelijk, § 540 I 2 BGB zal worden afgezien indien de klant geen consument is.

1.3 Algemene voorwaarden van de klant zijn alleen van toepassing indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

 

2 CONCLUSIE VAN CONTRACT, PARTNER, BEPERKING

2.1 Contractpartners zijn het hotel en de klant. Het contract wordt afgesloten met de aanvaarding van het verzoek van de klant door het hotel. Het hotel is vrij om de kamer reservering in tekstvorm te bevestigen.

2.2 Alle aanspraken op het hotel vervallen in beginsel één jaar na de wettelijke verjaringstermijn. Dit geldt niet voor Schadensersatzan¬sprüchen en andere claims, op voorwaarde dat deze op basis van een opzet of grove nalatigheid van de verplichting.

 

3 DIENSTEN, PRIJZEN, BETALING, FACTURERING

3.1 Het hotel is verplicht om de door de klant gereserveerde kamers beschikbaar te houden en de overeengekomen diensten te verlenen.

3.2 De klant is verplicht om de overeengekomen of geldige prijzen van het hotel te betalen voor de kamerhuur en de andere diensten die door hem worden gebruikt. Dit geldt ook voor diensten die door de klant rechtstreeks of via het hotel worden besteld en die door derden worden aangeboden en door het hotel worden aangeboden.

3.3 De overeengekomen prijzen zijn inclusief de belas

tingen en lokale belastingen die van toepassing waren op het moment dat het contract werd gesloten. Niet inbegrepen zijn lokale belastingen, die door de gast verschuldigd zijn volgens de lokale wetgeving, zoals toeristenbelasting. Bij het wijzigen van de omzetbelasting juridische of de nieuwe introductie, wijziging of afschaffing van de lokale belastingen op het gebied van de prestaties na de overeenkomst zullen de prijzen worden aangepast. Voor contracten met consumenten geldt dit alleen als de periode tussen het sluiten van het contract en het uitvoeren van het contract langer is dan vier maanden.

3.4 Het hotel kan zijn goedkeuring aan latere reductie van de klant in het aantal gereserveerde kamers, diensten van het hotel of de duur van de klant afhankelijk van de prijs van de kamer en / of verhogingen voor de andere diensten van het hotel.

3.5 Facturen van het hotel zonder vervaldatum zijn betaalbaar binnen tien dagen na ontvangst van de factuur zonder aftrek. Het hotel kan op elk moment de onmiddellijke betaling van verschuldigde claims van de klant eisen. In geval van niet-tijdige betaling door de klant zijn de wettelijke bepalingen van toepassing. Het hotel behoudt zich het recht voor om hogere schade te bewijzen.

3.6 Het hotel heeft het recht om te eisen bij het sluiten van het contract door de klant een angemes¬sene vooruitbetaling of zekerheid, bijvoorbeeld in de vorm van een credit card garantie. Het bedrag van de aanbetaling en de betaaldata kunnen in tekstvorm in het contract worden overeengekomen. Voor vooruitbetalingen of veiligheid voor pakketreizen, blijven de wettelijke bepalingen ongewijzigd. In geval van wanbetaling van de klant zijn de wettelijke voorschriften van toepassing.

3.7 In gerechtvaardigde gevallen, zoals achterstallige betalingen van de klant of de uitbreiding van de omvang van de opdracht, kan het hotel, zelfs nadat het contract tot aan het begin van het verblijf een waarborgsom of garantie uit hoofde van het bovenstaande artikel 3.6 of een verhoging van de in het contract overeengekomen vooruitbetaling of zekerheid ten volle een overeengekomen vergoeding eisen.

3.8 Het hotel is ook gerechtigd om de aanvang en tijdens de klant blijven een redelijke vooruitbetaling of borg in de zin van de bovenstaande paragraaf 3.6 op de vraag naar bestaande en toekomstige vorderingen uit hoofde van de overeenkomst, voor zover deze niet reeds onder vorstehen¬der paragraaf 3.6 en / of Paragraaf 3.7.

3.9 De klant kan een claim van het hotel alleen compenseren of in rekening brengen met een onbetwiste of juridisch afdwingbare claim.

4 ANNULERING VAN DE KLANT (annulering) / NIET VOOR GEBRUIK VAN HOTEL (NO SHOW)

4.1 Annulering door de klant van het met het hotel gesloten overeenkomst is alleen mogelijk indien een herroepingsrecht in het contract uitdrukkelijk is overeengekomen, is er nog een wettelijk recht op herroeping of als het hotel is de ontbinding van de overeenkomst uitdrukkelijk akkoord. De overeenkomst van een herroepingsrecht en de eventuele goedkeuring van een contract belastingontwijking dienen te worden gesteld in elk geval schriftelijk.

4.2 Indien een datum voor een kosteloze opzegging van het contract tussen het hotel en de klant is overeengekomen, kan de klant het contract zonder dat betaling of schade schadeclaims door het hotel te ontbinden. recht op ontbinding van de klant vervalt als hij niet op de overeengekomen datum ausŸbt zijn annulering recht tegenover het hotel.

4.3 Indien een herroepingsrecht niet overeengekomen of reeds uitgestorven, is er ook geen wettelijk recht op herroeping of beëindiging van goed en kwaad naar het hotel een opzegging van het contract, het hotel zich het recht voor om de overeengekomen vergoeding, ondanks dat het niet gebruik van de service. Het hotel moet de inkomsten uit de verhuur van de kamers en de bespaarde kosten crediteren. Als de kamers zijn niet anders verhuurd, het hotel kan forfaitaire aftrek voor opgeslagen kosten. De klant is verplicht in dit geval ten minste 90% van de contractueel overeengekomen tarief voor accommodatie met of zonder ontbijt en voor het package deals met services van derden te betalen 70% voor de helft en 60% voor volpension. De klant vrij te bewijzen dat de bovengenoemde eis niet of is gemaakt niet gemaakt in het gevraagde bedrag

 

5 ANNULERING VAN HOTELS

overeengekomen 5.1 Tenzij dat de klant kan terugtrekken binnen een bepaalde periode vrij is van het contract, kan het hotel in de periode van haar kant de overeenkomst te ontbinden indien vragen van andere klanten de contractueel gereserveerde kamers en de klant te presenteren, op aanvraag van het hotel met een redelijke niet afzien van een deadline op zijn recht van annulering.

5.2 Indien er geen nummer wordt gemaakt in overeenstemming met 3.6 en / of punt 3.7 is overeengekomen of eiste vooruitbetaling of zekerheid zelfs na een redelijke termijn van respijt door het hotel ligt, is het hotel ook het recht om het contract te annuleren.

5.3 Daarnaast is het hotel recht op buitengewoon ontbinding van het contract om gerechtvaardigde reden, vooral als

- maak overmacht of andere omstandigheden buiten het hotel niet aan de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk; - kamer of kamers zijn verwijtbaar geboekt met behulp van misleidende of onjuiste informatie of het achterhouden van belangrijke feiten; de identiteit van de klant, de mogelijkheid om te betalen of het doel van het verblijf veel kan daardoor zijn;

- het hotel is reden om te geloven dat de Inanspruch¬nahme de diensten van de soepele bedrijfsvoering, de veiligheid of de reputatie van het hotel in het openbaar in gevaar kunnen brengen zonder dat toe te schrijven aan het beheer of de organisatie van het hotel gerechtvaardigd;

- het doel of de oorzaak van het verblijf illegaal is;

- er is een doorbraak boven paragraaf 1.2.

5.4 Het maatschappelijk terugtrekking van het hotel heeft niet de pretentie van een klant voor schade opleveren.

 

6 Kamer beschikbaarheid, levering en retour

6.1 De klant heeft niet het recht om in zoverre worden verstrekt specifieke kamers, omdat dit niet uitdrukkelijk is overeengekomen.

6.2 Gereserveerde kamers zijn beschikbaar op de klant vanaf 15.00 uur op de overeengekomen dag van aankomst. De klant heeft niet het recht om eerder beschikbaarheid.

6.3 op de afgesproken vertrek kamers moet worden verlaten om 11:00 uur ten laatste het hotel. het hotel kan de vertraagde ontruiming van de kamer voor de vertragsüberschrei¬tende gebruik auf¬grund tot 18.00 uur wordt gehouden van 18:00 100% 50% van de volledige accommodatie tarief (catalogusprijs). Contractuele vorderingen van de klant niet gerechtvaardigd zijn. De klant is vrij om te bewijzen dat het hotel is ent¬standen geen of veel minder aanspraak te gebruiken.

7 AANSPRAKELIJKHEID VAN HET HOTEL

7.1 Het hotel is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door letsel aan leven, ledematen of gezondheid. Verder is het aansprakelijk voor andere schade die is gebaseerd op een opzettelijke of grove nalatige plichtsverzuim door het hotel of op een opzettelijke of nalatige schending van contractuele verplichtingen van het hotel. Een plichtsverzuim van het hotel is gelijk aan die van een wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervangend agent. Verdere aanspraken op schadevergoeding zijn uitgesloten, tenzij anders bepaald in deze clausule 7. In geval van een storing of defect in de diensten die door het hotel worden aangeboden, zal het hotel alles in het werk stellen om de situatie te verhelpen, als de klant weet of onmiddellijk op de hoogte wordt gebracht. De klant is verplicht bij te dragen aan wat redelijk voor hem is, om de storing te verhelpen en eventuele schade te minimaliseren.

 

7.2 Voor ingebrachte zaken is de klant aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen. Het hotel beveelt het gebruik van het hotel of de kluis in de kamer aan. Als de gast geld, effecten en waardevolle spullen met een waarde van meer dan € 800 of andere items met een waarde van meer dan € 3500 wil bijdragen, vereist dit een aparte retentieovereenkomst met het hotel.

7.3 Voor zover de klant tegen betaling een parkeerplaats in de garage van het hotel of op de parkeerplaats van het hotel krijgt, wordt er geen bewaringsovereenkomst gesloten. In geval van verlies of schade aan geparkeerde of overbrugde voertuigen op het hotelterrein en de inhoud ervan, is het hotel alleen aansprakelijk in overeenstemming met sectie 7.1, zinnen 1 tot en met 4 hierboven.

7.4 Wake-up-oproepen worden door het hotel met de grootste zorg uitgevoerd. Huisdieren, post en zendingen voor gasten worden met zorg behandeld. Het hotel neemt de levering, opslag en - op verzoek over

- voor terugbetaling van hetzelfde. Het hotel is alleen aansprakelijk in overeenstemming met het voorgaande artikel 7.1, eerste tot en met vierde lid.

 

8 SLOTBEPALINGEN

8.1 Wijzigingen en aanvullingen op het contract, de aanvaarding van de aanvraag of deze Algemene Voorwaarden zullen in tekstvorm worden gedaan. Eenzijdige wijzigingen of toevoegingen door de klant zijn niet effectief.

8.2 Plaats van uitvoering en plaats van betaling alsmede exclusieve bevoegde rechtbank - ook voor het controleren en wijzigen van geschillen - is Arnsberg in commercieel verkeer. Als een contractpartner voldoet aan de vereisten van § 38 (2) ZPO en geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland heeft, is Arnsberg de bevoegde rechtbank.

8.3 Duits recht is van toepassing. De toepassing van de VN-verkoopwet en conflicten van wetten is uitgesloten.

8.4 Indien afzonderlijke bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zijn of worden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. Overigens zijn de wettelijke bepalingen van toepassing.
 

Algemeen:

 

ANNULERINGEN:

 

7 dagen voor aankomst gratis.

 

03 - 01 dagen voor aankomst 50% van de prijs van het verblijf.

 

op de dag van aankomst of in geval van niet-verschijnen 100% van de prijs.

 

Betalingen moeten vóór of tijdens het inchecken worden gedaan

 

 

IN EN UIT CHECKEN:

 

Inchecken: van 15:00 tot 18:00 uur

 

Uitchecken: tot 11:00 uur

 

Een vroege aankomst of een later vertrek is mogelijk tegen een toeslag bij ons

 

 

EXTRA BED:

 

Een extra bed in onze tweepersoonskamers en familiekamers is mogelijk.

 

Prijs vanaf 14 Euro per nacht (6 tot 15 jaar)

 

en 20 euro per nacht vanaf 16 jaar.

 

Kinderen tot 5 jaar gratis met de ouders in bed.

 

 

DIEREN:

 

Huisdieren zijn niet toegestaan.

 

 

Babybed:

 

Wiegjes zijn beschikbaar zonder extra kosten.

 

 

 

 

 

Privacy Policy

 

Algemene opmerking en verplichte informatie

Aanwijzing van de verantwoordelijke instantie

 

De verantwoordelijke gegevensverwerkingseenheid op deze website is:

Hotel Ramsbecker Hof
W. Bult
Heinrich Lübke Str. 30
59909 Bestwig

 

De verantwoordelijke instantie beslist, alleen of in overleg met anderen, over de doeleinden en middelen om persoonsgegevens te verwerken (zoals namen, contactgegevens, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

 

Alleen met uw uitdrukkelijke toestemming zijn sommige processen voor gegevensverwerking mogelijk. Een intrekking van uw reeds verleende toestemming is altijd mogelijk. Voor de herroeping volstaat een informeel bericht per e-mail. De wettigheid van de gegevensverwerking die is uitgevoerd tot de intrekking blijft ongewijzigd door de intrekking.

 

Het recht om te klagen bij de bevoegde autoriteit

 

Als de betrokken persoon, in het geval van een schending van de wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u het recht om een ​​beroep te doen op de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit met betrekking tot gegevensbeschermingskwesties is de functionaris voor gegevensbescherming van de federale staat waarin het hoofdkantoor van ons bedrijf is gevestigd. De volgende link biedt een lijst met gegevensbeschermingsfunctionarissen en hun contactgegevens: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anunglasses_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op gegevensoverdracht

 

U hebt het recht om gegevens die wij verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract automatisch aan u of aan derden te laten verwerken. De voorziening is gemaakt in een machinaal leesbaar formaat. Als u de directe overdracht van gegevens aan een andere verantwoordelijke persoon wilt, zal dit alleen worden gedaan voor zover technisch mogelijk.

 

Recht op informatie, correctie, blokkering, verwijdering

 

U hebt op elk moment het recht om binnen de reikwijdte van de toepasselijke wettelijke bepalingen gratis informatie te verstrekken over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, de bron van de gegevens, hun ontvangers en het doel van gegevensverwerking en, indien nodig, het recht om deze gegevens te corrigeren, blokkeren of verwijderen. In dit verband en ook voor verdere vragen over persoonlijke gegevens, kunt u altijd contact met ons opnemen via de contactopties die in de opdruk staan.

SSL- of TLS-codering

 

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud die u ons stuurt als websitebeheerder te beheren, gebruikt onze website een SSL of. TLS-codering. Dus, gegevens die u via deze website indient, voor anderen niet leesbaar. U herkent een gecodeerde verbinding op de "https: //" adresbalk van uw browser en op het slotpictogram in de browserbalk.

 

Server log files

 

In serverlogbestanden verzamelt en registreert de websiteprovider automatisch informatie die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

Bezochte pagina op ons domein

Datum en tijd van het serververzoek

Browser type en browserversie

Besturingssysteem gebruikt

Verwijzende URL

Hostnaam van de toegangscomputer

IP-adres

 

Er is geen samenvoeging van deze gegevens met andere gegevensbronnen. De basis voor gegevensverwerking is artikel 6 par. 1 lit. b DSGVO, waarmee de verwerking van gegevens voor het uitvoeren van een contract of precontractuele maatregelen mogelijk is.

 

Registratie op deze website

 

Om bepaalde functies te gebruiken, kunt u zich registreren op onze website. De verzonden gegevens dienen uitsluitend voor het gebruik van de betreffende aanbieding of service. Alle verplichte informatie gevraagd tijdens de registratie moet volledig worden vermeld. Anders weigeren we de registratie.

 

In geval van belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld om tech

nische redenen, zullen wij u per e-mail op de hoogte brengen. De e-mail wordt verzonden naar het opgegeven adres bij het registreren.

 

De verwerking van de gegevens die tijdens de registratie zijn ingevoerd, vindt plaats op basis van uw toestemming (artikel 6, lid 1, lit. DSGVO). Een intrekking van uw reeds verleende toestemming is altijd mogelijk. Voor de herroeping volstaat een informeel bericht per e-mail. De legaliteit van de reeds voltooide gegevensverwerking wordt niet beïnvloed door de intrekking.

 

We slaan de gegevens op die zijn verzameld tijdens registratie tijdens de periode dat u bent geregistreerd op onze website. Uw gegevens worden verwijderd als u uw registratie annuleert. Juridische bewaartermijnen blijven ongewijzigd.
 

Contact formulier

 

Gegevens die via het contactformulier worden ingediend, inclusief uw contactgegevens, worden opgeslagen om uw aanvraag te verwerken of om beschikbaar te zijn voor vervolgvragen. Een openbaarmaking van deze gegevens zal niet plaatsvinden zonder uw toestemming.

 

De verwerking van de gegevens die in het contactformulier worden ingevoerd, vindt uitsluitend op basis van uw toestemming plaats (artikel 6, eerste lid, lit. DSGVO). Een intrekking van uw reeds verleende toestemming is altijd mogelijk. Voor de herroeping volstaat een informeel bericht per e-mail. De wettigheid van de gegevensverwerkingsoperaties die zijn uitgevoerd tot de intrekking, wordt niet beïnvloed door de intrekking.

 

Gegevens die via het contactformulier zijn ingediend, blijven bij ons totdat u ons verzoekt het te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of u uw gegevens niet langer hoeft te bewaren. Verplichte wettelijke bepalingen - met name retentieperioden - blijven onaangetast.

 

Duur van berichten en opmerkingen

 

Berichten en opmerkingen en gerelateerde gegevens, zoals IP-adressen, worden opgeslagen. De inhoud blijft op onze website staan ​​totdat deze om juridische redenen volledig is verwijderd of verwijderd.

De bijdragen en opmerkingen worden opgeslagen op basis van uw toestemming (artikel 6 (1) (a) GDPR). Een intrekking van uw reeds verleende toestemming is altijd mogelijk. Voor de herroeping volstaat een informeel bericht per e-mail. De wettigheid van reeds voltooide gegevensverwerkingsoperaties blijft onveranderd door de intrekking.

 

nieuwsbrief data

 

Om onze nieuwsbrief te verzenden, hebben we een e-mailadres van u nodig. Verificatie van het opgegeven e-mailadres is noodzakelijk en de ontvangst van de nieuwsbrief moet worden overeengekomen. Aanvullende gegevens worden niet verzameld of zijn vrijwillig. Het gebruik van de gegevens vindt uitsluitend plaats voor de verzending van de nieuwsbrief.

 

De gegevens in de registratie van de nieuwsbrief worden uitsluitend op basis van uw toestemming verwerkt (artikel 6, lid 1, onder a) GDPR). Een intrekking van uw reeds verleende toestemming is altijd mogelijk. Voor de herroeping volstaat een informeel bericht per e-mail of u schrijft zich aan via de link "afmelden" in de nieuwsbrief. De wettelijkheid van de reeds voltooide gegevensverwerkingsoperaties blijft onveranderd door de intrekking.

 

Gegevens die worden ingevoerd om het abonnement in te stellen, worden verwijderd in geval van annulering. Als deze gegevens naar ons zijn verzonden voor andere doeleinden en elders, blijven ze bij ons.

 

YouTube

 

Voor integratie en presentatie van video-inhoud maakt onze website gebruik van plug-ins van YouTube. De aanbieder van het videoportaal is het YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, VS.

Wanneer u een pagina bezoekt met een geïntegreerde YouTube-invoegtoepassing, maakt deze verbinding met de servers van YouTube. YouTube zal ontdekken welke van onze sites je hebt bezocht.

 

YouTube kan je surfgedrag rechtstreeks aan je persoonlijke profiel koppelen als je bent ingelogd op je YouTube-account. Door vooraf uit te loggen heeft u de mogelijkheid om dit te voorkomen.

Het gebruik van YouTube is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een legitiem belang in de zin van artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO.

 

Raadpleeg het privacybeleid van YouTube op https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy voor meer informatie over het verwerken van gebruikersinformatie.
 

Cookies

 

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw apparaat opslaat. Cookies helpen ons om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken.

 

Sommige cookies zijn 'sessiecookies'. Dergelijke cookies worden automatisch verwijderd na het einde van uw browsersessie. Aan de andere kant blijven andere cookies op uw apparaat staan ​​tot u ze zelf verwijdert. Dergelijke cookies helpen ons u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze website.

 

Met een moderne webbrowser kunt u het instellen van cookies controleren, beperken of voorkomen. Veel webbrowsers kunnen worden geconfigureerd om cookies automatisch te verwijderen wanneer het programma wordt gesloten. Het deactiveren van cookies kan leiden tot beperkte functionaliteit van onze website.

 

Het instellen van cookies, die nodig zijn voor het uitvoeren van elektronische communicatieprocessen of het aanbieden van bepaalde functies die u wenst (bijvoorbeeld een winkelwagentje), vindt plaats op basis van artikel 6, lid 6. f DSGVO. Als exploitant van deze website hebben wij een rechtmatig belang bij de opslag van cookies voor de technisch perfecte en soepele levering van onze diensten. Als er andere cookies worden ingesteld (bijvoorbeeld voor analysefuncties), worden deze afzonderlijk behandeld in dit privacybeleid.

 

Google Analytics

 

Onze website maakt gebruik van de functies van de webanalyseservice Google Analytics. Serviceprovider voor webanalyse is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

 

Google Analytics maakt gebruik van "cookies". Dit zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser opslaat op uw apparaat en analyse van het gebruik van de website mogelijk maakt. Informatie die door cookies wordt gegenereerd over uw gebruik van onze website, wordt verzonden naar een server van Google en daar opgeslagen. Serverlocatie is meestal de VS.

 

Google Analytics-cookies worden ingesteld op basis van artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO. Als exploitant van deze website hebben we een legitiem belang bij de analyse van gebruikersgedrag om onze website en mogelijk ook reclame te optimaliseren.

 

IP-anonimisering

 

We gebruiken Google Analytics in combinatie met de IP-anonimiseringsfunctie. Het zorgt ervoor dat Google uw IP-adres binnen lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voorafgaand aan verzending naar de Verenigde Staten verkort. Er kunnen uitzonderingen zijn waarbij Google het volledige IP-adres naar een server in de Verenigde Staten verzendt en afkapt. Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om verslag te doen van de websiteactiviteit en om ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Er is geen samenvoeging van het door Google Analytics verzonden IP-adres met andere Google-gegevens.

 

Browser plug-in

 

Het instellen van cookies via uw webbrowser kan worden voorkomen. Sommige functies van onze website kunnen echter beperkt zijn. Evenzo kunt u het verzamelen van gegevens met betrekking tot het gebruik van uw website, waaronder uw IP-adres en daaropvolgende verwerking door Google, voorkomen. Dit is mogelijk door de browserplug-in te downloaden en te installeren die toegankelijk is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Oppositie tegen gegevensverzameling

 

U kunt voorkomen dat uw gegevens door Google Analytics worden verzameld door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens worden verzameld bij toekomstige bezoeken aan onze website: Schakel Google Analytics uit.

Raadpleeg het Privacybeleid van Google voor meer informatie over het gebruik van gebruikersgegevens in Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

 

Orderverwerking

 

Om volledig te voldoen aan de wettelijke vereisten voor gegevensbescherming, hebben we een contract voor contractverwerking afgesloten met Google.

Demografische gegevens in Google Analytics

Onze website maakt gebruik van de demografische functie van Google Analytics. Het kan worden gebruikt om rapporten te genereren die uitspraken bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en bezoekersgegevens van derden. Een toewijzing van de gegevens aan een specifieke persoon is niet mogelijk. U kunt deze functie op elk gewenst moment uitschakelen. Dit is mogelijk via de advertentie-instellingen in uw Google-account of door over het algemeen de verzameling van uw gegevens door Google Analytics te verbieden, zoals uitgelegd in de sectie "Bezwaar tegen gegevensverzameling".

 

PayPal

Onze website staat betaling via PayPal toe. De betalingsdienstaanbieder is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Als u met PayPal betaalt, worden de betalingsgegevens die u hebt ingevoerd, naar PayPal verzonden.

De verzending van uw gegevens naar PayPal is gebaseerd op artikel 6 par. 1 lit. een DSGVO (toestemming) en artikel 6 par. 1 lit. b DSGVO (verwerking om een ​​contract af te handelen). Een intrekking van uw reeds verleende toestemming is altijd mogelijk. Eerdere bewerkingen voor gegevensverwerking blijven van kracht wanneer ze worden ingetrokken.

 

Twitter-plug-in

 

Onze website maakt gebruik van de functies van de service Twitter. Provider is Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Verenigde Staten.

Wanneer u Twitter en de functie "Re-Tweet" gebruikt, worden websites die u bezoekt gekoppeld aan uw Twitter-account en gepubliceerd in uw Twitter-feed. Daarbij worden gegevens verzonden naar Twitter. We zijn niet op de hoogte van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik van deze gegevens door Twitter. Zie voor meer informatie het privacybeleid van Twitter: https://twitter.com/privacy.

Je kunt je privacy-instellingen op Twitter wijzigen: https://twitter.com/account/settings

 

Verwijzingen en links

 

Voor directe of indirecte verwijzingen naar externe websites ("hyperlinks"), die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de auteur vallen, zou een aansprakelijkheidsverplichting alleen van kracht worden in het geval dat de auteur kennis heeft van de inhoud en het technisch mogelijk en redelijk zou zijn om het gebruik in geval van illegale inhoud te voorkomen.

 

De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment van koppelen geen illegale inhoud herkenbaar was op de gelinkte pagina's. De auteur heeft geen invloed op het huidige en toekomstige ontwerp, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte pagina's. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gekoppelde / gekoppelde zijden, die werden gewijzigd na het instellen van de link. Deze verklaring is van toepassing op alle binnen het eigen internetaanbod dat links is opgegeven en verwijzingen evenals voor buitenlandse vermeldingen door de auteur ingerichte gastenboeken, discussieforums, linkmappen,

 

Mailinglijsten en in alle andere vormen van databases over de inhoud waarvan externe schrijftoegang mogelijk is. Voor illegale, incorrecte of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of het niet gebruiken van dergelijke informatie, de aanbieder van de pagina waarnaar werd verwezen, niet degene die alleen naar de betreffende publicatie linkt.
 

Pinterest-plug-in

 

Onze website maakt gebruik van functies van het sociale netwerk Pinterest. Provider is Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, Verenigde Staten.

Wanneer u een pagina belt met functies van Pinterest, maakt uw browser rechtstreeks verbinding met de Pinterest-servers. Loggegevens worden verzonden naar de servers van Pinterest. Locatie van de servers zijn de VS. De loggegevens kan uw IP-adres, bezochte websites, het type en de browser, datum en tijd van het verzoek instellingen die uw wijze van gebruik van Pinterest en koekjes te laten onthullen.

Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van Pinterest: https://about.pinterest.com/privacy-policy.

 

Google AdWords en Google Conversion Tracking

 

Onze website maakt gebruik van Google AdWords. Provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.

 

AdWords is een online advertentieprogramma. Als onderdeel van het online advertentieprogramma werken we met het bijhouden van conversies. Na klikken op een advertentie die wordt aangeboden door Google, wordt een cookie ingesteld voor het bijhouden van conversies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw apparaat opslaat. Google AdWords-cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie van gebruikers. Bij de cookie, Google en we herkennen dat u op een advertentie hebt geklikt en bent doorgestuurd naar onze site.

 

Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. De cookies zijn niet traceerbaar via websites van AdWords-klanten. Conversiecookies worden gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-adverteerders die het bijhouden van conversies gebruiken. Adwords-klanten leren hoeveel mensen op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar pagina's voor het bijhouden van conversietracking. AdWords-adverteerders krijgen echter geen informatie waarmee ze zichzelf persoonlijk kunnen identificeren. Als u niet wilt deelnemen aan het volgen, kunt u bezwaar maken tegen een gebruik. Hier is de conversiecookie in de gebruikersinstellingen van de browser om uit te schakelen. Er is dus geen opname in de statistieken voor het bijhouden van conversies.

 

De opslag van "conversiecookies" is gebaseerd op artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO. Wij als website-exploitanten hebben een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om onze website en advertenties te optimaliseren.

Raadpleeg het Privacybeleid van Google voor meer informatie over Google AdWords en Google Conversion Tracking: https://www.google.com/policies/privacy/

.

 

Met een moderne webbrowser kunt u het instellen van cookies controleren, beperken of voorkomen. Het deactiveren van cookies kan leiden tot beperkte functionaliteit van onze website.

 

Google Web Fonts

 

Onze website maakt gebruik van weblettertypen van Google. Provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Door deze weblettertypen te gebruiken, kunt u de gewenste presentatie van onze website presenteren, ongeacht welke lettertypen u ter plaatse ter beschikking staan. Dit wordt gedaan door de Google Web-lettertypen op te halen van een Google-server in de VS en vervolgens uw gegevens te delen met Google.

 

Dit is uw IP-adres en welke pagina u hebt bezocht. Het gebruik van Google Web Fonts is gebaseerd op artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO. Als beheerder van deze website hebben we een legitiem belang bij de optimale presentatie en verzending van onze website.

 

Google is gecertificeerd voor het Amerikaanse privacy

schild. Deze privacyovereenkomst heeft tot doel ervoor te zorgen dat het niveau van gegevensbescherming in de EU wordt nageleefd.

Details van Google Web Fonts beschikbaar op: https://www.google.com/fonts#AboutPlace:about meer informatie en het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=de

 

Bron: Privacy Configurator van mein-datenschutzbeauftragter.de